Welkom op de website van Peter Marges!

Onderwerpen en vormen die aanleidingen vormen om te verbeelden zijn, bootvormen, thema's uit de wiskunde, thema' rondom plaats en tijd. En dat alles vanuit een contemplatieve manier van beschouwen van deze onderwerpen. Dit houdt in dat de filosofische motieven en de daarbij gekozen eigen beeldelementen, meer nog dan concrete vormen een belangrijke plaats hebben bij de totstandkoming van het werk.

Ondanks zijn grote belangstelling voor tekenen, schilderen en muziek begon hij met een technische opleiding . Na 2 jaar kiest hij alsnog voor een bestaan als zelfstandig beeldend kunstenaar. Hij volgt een opleiding als tekendocent en daarna combineert hij zijn zelfstandig werken met het geven van cursussen aan volwassenen en kinderen als docent in Cultureel Centrum de Stoep te Spijkenisse, en ook in Hellevoetsluis en Rozenburg.In zijn werk als beeldend kunstenaar heeft hij zich als autodidact ontwikkeld. Al vanaf 1969 heeft hij solotentoonstellingen in diverse galerie├½n gehad en heeft hij meegedaan aan een aantal groepstentoonstellingen. Zijn werk is onder andere aangekocht door het gemeentemuseum in Schiedam, het ziekenhuis in Dirksland en diverse artotheken o.a. in Gouda, Den Haag, Utrecht, Brielle en Geervliet. Ook is er veel werk aangekocht door particulieren in Nederland, België en Finland.

Het werk bestaat sinds begin jaren 80 voornamelijk uit gemengde technieken op rijstpapier. Hierop wordt gelaagd gewerkt met o.a. droge pastel, aquarel, grafiet en acryl-medium. Behoudens een aanleiding heeft het werkproces een onderzoekend karakter en de keuze voor het materiaal sluit daar nauw bij aan. Vanaf 2005 maakt hij ook objecten waarbij er een vorm wordt gezocht bij een min of meer concreet onderwerp. De uiteen lopende materialen worden gekregen of gemaakt bij het onderwerp, en soms is een vondst een aanleiding, de resultaten spreken voor zich en laten in het beste geval ruimte voor Uw eigen verhaal.

Peter Marges is in 1943 in Rotterdam geboren. Tegenwoordig woont hij in Maassluis.

Dank voor uw bezoek en veel kijkplezier.

Welcome to the website of Peter Marges!

Subjects and idea's, reasons to imagine are boatshapes, themes from mathematics, themes around time and place. And all in a contemplative way of looking at these issues. This means that the philosophical motifs and their deductible picture elements, more than concrete shapes, play an important role in the development of the work.

Despite his interest in drawing, painting and music, he started with a technical education. After 2 years he choose an existence as a visual artist though. He was trained as drawing teacher and from then on he combined his work as an autonomous artist-painter with giving courses to adults and children. Mostly as a teacher in Cultural Center de Stoep in Spijkenisse, and also in Hellevoetsluis and Rozenburg.

In his work as an artist he has developed himself as an autodidact. Since 1969 he has had solo exhibitions at several galleries and he participated in several group exhibitions. His work has been purchased by the Municipal in Schiedam, the hospital in Dirksland and various art lending libraries include Gouda, The Hague, Utrecht, Brielle and Geervliet. Art works are bought by private collectors in the Netherlands, Belgium and Finland.

Since the early 80's the works consisted mostly mixed techniques on rice paper. This is being layered with, inter alia, dry pastel, watercolor, graphite, and acryl-medium. Barring a motif the work has an inquisitive nature and the choice for artist-material links closely to that. From 2005 he also makes objects where a form is being sought in a more or less concrete subject. The set current materials are received or made at the subject, and sometimes even a finding starts an occasion, the results speak for themselves and offer, at the best space for your own story.

Peter Marges was born in 1943 in Rotterdam. Today he lives in Maassluis (NL).

Thanks for yor visit, and enjoy the galleries.

pijl naar top pagina